Výbor DHZ

Výbor DHZ 2015.docx (73208)

  

P. č.

Meno a priezvisko, titul

Funkcia

Tel. číslo

1.

 

Predseda

 

2.

Ing. Ladislav Šutý

Podpredseda  Veliteľ

0903518244

3.

Tomáš Oršuliak

Tajomník - Org. Referent

0915967519

4.

Peter Karetka

Preventivár

0903884784

5.

Peter Kytka, Strežo Ľudovít

Strojník I.

0905128563

6.

Tomáš Oršuliak, Hyža Jozef

Strojník II.

0915967519

7.

Margita Šutá

Referentka žien

0904625052

8.

Dávid Strežo

Referent mládeže

094947471

9.

Rastislav Miháľ

Referent pre súťaže

0918473663

10.

Trézia Vavrečanová

Členka

0905/ 163 220

11.

Viliam Krška

Člen

0903068787


12.
Ľubomír Šutý Člen 0903654239

13.

Ján Miháľ st.

Revízor

0905128563