Členovia DHZ

V súčasnosti má DHZ 70 členov z toho 8 žien.
P.č.       Priezvisko meno          Vstup DHZ              Hodnosť

 

1 Brtoš Jozef ml. 1990 Nadrotník
2 Brtoš Jozef st. 1968 Technik
3 Čupaj Ján 1989 Rotník
4 Čupaj Maroš 2005 Vrchný hasič
5 Durdiak Miroslav 1996 Nadrotník
6 Durdiak Pavol 1996 Nadrotník
7 Durdiak Peter 1980 Nadrotník
8 Gajdoš Július Ing. 1988 Nadrotník
9 Greško Miroslav    
10 Hmirek Jozef Ing. 1980 Ml. Zbormajster
11 Hyža Jozef 1999 Nadrotník
12 Chajdiak Jozef 2002 Nadrotník
13 Karetka Jozef 1985 Nadrotník
14 Karetka Marián 1989 Nadrotník
15 Karetka Miroslav 2011 Starší hasič
16 Karetka Peter  1978 Ml.Technik
17 Karetka Peter ml. 2002 Nadrotník
18 Krška Vilam 1998 Nadrotník
19 Krška Juraj 2011 Vrchný hasič
20 Kúčera Ľubomír 1988 Nadrotník
21 Kúčera Roman 1999 Rotník
22 Kytka Marek 1999 Nadrotník
23 Kytka Peter 1986 HaZZ Nadprápočík
24 Kudla Peter 2002 Rotník
25 Majdiš Ján 1988 Ml. Zbormajster
26 Marecký Benedik 1999 Nadrotník
27 Marecký Patrik 1999 Rotník
28 Miháľ Ján 1975 Nadzbormajster
29 Miháľ Ján ml. 2011 Vrchný hasič
30 Miháľ Peter 2002 Rotník
31 Miháľ Rastislav 1999 Ml.Zbormajster
32 Miháľ Stanislav 1973 Nadzbormajster
33 Močol Jozef 1973 St.Zbormajster
34 Murin Ján 1988 Nadrotník
35 Mudrončík Marek 2005 Rotník
36 Murin Michal 2005 Nadrotník
37 Oršuliak Jozef Ing. 1999 Nadrotník
38 Oršuliak Tomáš 2002 Nadrotník
39 Oršuliak Maroš 2005 Nadrotník
40 Polák Miloš 1986 Ml. Zbormajster
41 Polák Miloš ml. 2011 Starší Hasič
42 Strežo Jozef 1978 Vrchný Technik
43 Strežo Jozef ml. 2013 Starší Hasič
44 Strežo Ľudovít 1986 HaZZ  Poručík
45 Strežo Filip 2005 Nadrotník
46 Strežo Dávid 2011 Vrchný hasič
47 Šnapko Peter 2013 Starší Hasič
48 Šutý Alojz 1971 Nadrotník
49 Ing.Šutý Ladislav 1978 Nadzbormajster
50 Šutý Ľubomír 1996 Nadrotník
51 Šutý Marek 1996 Nadrotník
52 Šutý Peter 1986 Ml.Zbormajster
53 Šutý Lukáš 2009 Vrchný hasič
54 Tropek Anton  2009 Vrchný hasič
55 Tropek Lukáš 2002 Nadrotník
56 Tropek Ľubomír 2005 Rotník
57 Tomáň Ladislav Mgr. 1999 Nadrotník
58 Ťasnocha Ján 1955 Technik
59 Urban Jozef 1999 Nadrotník
60 Vavrečan Miloš 2002 Nadrotník
61 Zrnčík Ján 1999 Nadrotník
62 Zrnčík Jozef 1969 Nadzbormajster
63 Čupajová Sinona 2005 Vrchný hasič
64 Šutá Anna 2007 Nadrotník
65 Šutá Margita 2007 Nadrotník
66 Oršuliaková Svetlana 2002 Nadrotník
67 Vavrečanová Terézia 2005 Rotník
68 MikuškováZuzana 2008 Rotník
69 Krkošková Michaela 2008 Rotník
70 Maxoňová Barbora 2008 Rotník